Miljö headericon

Miljö är viktigt för oss. Vi väljer alltid det mest miljöriktiga alternativet vid egen produktion eller inköp av produkter som distribueras vidare. Miljöomsorg genom hela produktionsförloppet är en självklar del av Filtac AB:s åtagande gentemot såväl kunder, användare och samhället. Vi är certifierade i enlighet med ISO14001:2004.

Våra miljökrav täcker allt från val av produkter, möjlighet till återvinning, transport, energi- och materialeffektivitet. Vi ser till hela produktens livscykel – från val av råmaterial vid produktion till deponering av förbrukad produkt.