Oljedimavskiljare

Dagens högeffektiva tillverkningsprocesser inom skärande bearbetningsindustrin bildar mycket höga koncentrationer av aerosoler (dimma, rök och partiklar).

Läs mer

Oljedimfilter

Vi tillhandahåller ett brett program av oljedim- och oljerökfilter för att optimera miljön inom tillverkningsprocesser.

Läs mer

HEPA filter

För att säkerställa luftkvalitet och miljö efter återförd processluft bör ett högkvalitativt HEPA-filter appliceras som slutsteg.

Läs mer