Filtac Viledon CarboPleat

Veckat filtermediet med aktivt mikrogranulerat kol installerat i en formstabil och robust V-formad plastram. Används i applikationer där gaskoncentrationerna och en kompakt inbyggnad erfordras.

Läs mer

Filtac Viledon DuoPleat kombifilter

Veckat filtermediet med aktivt mikrogranulerat kol installerat i en V-formad plastram. Används där det är fråga om låga gaskoncentrationer och det av utrymmesskäl finns behov av ett integrerat finfilter.

Läs mer

Filtac Viledon CCF

Filtac Viledon CCF är ett kompakt gasfilter bestående av ett veckat non-woven material innehållande kaliumpermanganat (KMnO4) för kemisorption av låga halter av H2S, SO2, formaldehyd, mercaptaner och andra oorganiska föroreningar.

Läs mer

Filtac CC-S / CC-P

Adsorptionsfilter i form av perforerad plast- eller plåtcylinder. Filtermediet kan erhållas med aktivt kol eller kemisorbent. Användes framför allt i industriapplikationer för eliminering av odörer eller korrosiva gaser men även i komfortventilationsanläggningar. Cylindern i plast är av engångstyp och kan erhållas med integrerat förfilter. Filtac CC-S (PDF) Filtac CC-P (PDF)

Läs mer

Filtac FFT CCM

Filtac FFT CCM är robusta gasfilterkassetter, tillverkade i brännbar plats, för tunga industriella gasfilterapplikationer där stora krav på driftsäkerhet och prestanda krävs.

Läs mer

Filtac LGM – Loose Gas filtration Media

Filtac LGM – Loose Gas filter Media är samlingsnamnet på de gasfiltreringsmedia som Filtac tillhandahåller. Produktområdet spänner över allt från rent aktivt kol i olika former för adsorption till mer sofistikerade kemisorbenter.

Läs mer