Filtac FH-S

Filtac FH-S är ett enkelt filterskåp för lättare applikationer inom komfortventilation. Tillverkas i flera olika material för olika miljöer och är försedd med lucka för filterbyte från sidan.

Läs mer

Filtac FH

Filtac FH är ett modulbyggt och robust filterskåp för alla typer av filter från enklare applikationer till tyngre industri. Tillverkas i flera olika material för olika miljöer och är försedd med lucka för filterbyte från sidan.

Läs mer

Filtac FH-P

Enkelt filterskåp för panel- och pleatfilter. Kan även erhållas med filterram för utbytesbara filtermattor. Tillverkas i flera olika material för olika miljöer och är försedd med lucka för filterbyte från sidan. Kort byggdjup för kompakt installation.

Läs mer

Filtac FH – FFT SC Safe Change housing

Filterskåp för säkert filterbyte genom säkerhetspåse, vilket minskar risk för spridning av giftiga eller hälsovådliga föroreningar som fångats upp i filtren. Används i applikationer där en konventionellt filterbyte innebär risk för person, produkt eller process.

Läs mer

Filtac PTH Push Through Housing

Filtac har en serie Push Through filtersystem för att passa olika tillämpningar inom såväl läkemedel, kärnkraft och liknande miljö. Push Through filtersystem är i första hand avsedd att användas som ett till- eller frånluftsfilter för små enheter, glove boxes och isolatorer. Push Through filtersystem finns i en rad olika storlekar för att passa normala flöden i områden 10-160 l/s, men vi har också individuellt designade filterhus i specialstorlekar för att passa din specifika applikation.

Läs mer