Oljedimavskiljare headericon

Dagens högeffektiva tillverkningsprocesser inom skärande bearbetningsindustrin bildar mycket höga koncentrationer av aerosoler (dimma, rök och partiklar). Att ta hand om dessa föroreningar kräver högeffektiva oljedimavskiljare som både kan hantera stora mängder emulsion/olja samtidigt som en stor mängd av aerosolerna är mindre än 1µm i droppstorlek. Filtacs koncept FibreDrain innebär att både filtren och filterenheterna är designade för högt ställda krav när det gäller effektivitet och dränerande förmåga.

Konceptet FibreDrain innehåller mycket mer än bara oljedimavskiljarna. Vi strävar alltid efter att jobba nära våra kunder där vi kartlägger arbetsmiljön och sätter oss in i varje applikation före vi föreslår vilken utrustning som passar bäst. En installerad oljedimavskiljare från Filtac skall för kunden innebära trygghet och mycket litet underhåll. Våra kunder skall vara säkra på att både den inre och yttre miljön är säkrad samt att servicen av oljedimavskiljarna skall vara minimal är ett mantra för oss på Filtac.

Typiska områden där Filtacs oljedimavskiljare används: Skärande bearbetning, kallvalsning, varmformning, kallstukning, härdning samt andra processer där oljedimma alstras.

OilMistSolutions (PDF)

Tekniska blad
Oilmist Collector FiltacOMF1000M (PDF)
Oilmist Collector FiltacOMF2000M (PDF)
Oilmist Collector FiltacOMF4000M (PDF)
Oilmist Collector FiltacOMF6000M (PDF)
Oilmist Collector FiltacOMFFlexComp1000M (PDF)
Oilmist Collector FiltacOMFFlexComp2000M (PDF)

Oilsmoke Collector FiltacOSF1000S (PDF)
Oilsmoke Collector FiltacOSF1000S-2 (PDF)
Oilsmoke Collector FiltacOSF2000S (PDF)
Oilsmoke Collector FiltacOSF3000S (PDF)
Oilsmoke Collector FiltacOSF3500S (PDF)
Oilsmoke Collector FiltacOSFFlexComp500S (PDF)
Oilsmoke Collector FiltacOSFFlexComp1000S (PDF)

Magnus Andreasson (Läs mer»)
Affärsområdeschef
Industriell Ventilation
Mobil: 0725 – 27 70 67
magnus.andreasson@filtac.com
Skype

Stefan Andersson (Läs mer »)
Försäljningsingenjör
Industriell Ventilation
Mobil: 0725 – 27 70 62
stefan.andersson@filtac.com
Skype