Inga mer problem med oljedimma och oljerök headericon

Nederman Filtac FibreDrain™ erbjuder ett effektivt självdränerande sätt att hantera oljedimma och oljerök. FibreDrain™ omfattar avancerad teknik som utvecklats speciellt för kontinuerlig drift och lång livslängd.

Vid så gott som all metallbearbetning genereras oljedimma och oljerök som har skadlig effekt, inte bara på människors hälsa, utan även på produktionsutrustning och därigenom företagets intäkter. Det är stor skillnad mellan vanlig rök och oljedimma vilket skapar en utmaning vid metallbearbetning.

Oljedimma består av vätskedroppar i allmänhet upp till 20 µm i storlek. Med högre maskinhastigheter och högt tryck bildas en vätskeformig rök som innehåller mycket små droppar som kan vara mindre än 1 µm. Att fånga in och dränera dessa extremt små droppar kräver avancerad teknik med specialbehandlade och högeffektiva filter.

Filmen nedan visar några av fördelarna med den nya tekniken – FibreDrain™. Förbättrad miljö, ökad säkerhet och högre produktivitet.

Nyheter

En lång och spännande resa

”Det har varit en lång och spännande resa” säger Anders Löfgren, försäljningsingenjör på Filtac. Läs mer om honom här.

Läs mer...
Tillsammans har tagit oss dit vi är

Martin Lindqvist arbetar som avdelningschef på Filtacs teknikavdelning. Ett arbete som varit ett av de mest spännande och lärorika i hans karriär så här långt.

Läs mer...
Ett jobb med mycket skratt

Fredrik Andreasson arbetar som projektledare på Filtac. Ett jobb där han är spindeln i nätet mellan beställning och leverans. Ett arbete han verkligen trivs med.

Läs mer...
Filtac - ISO
Filtac - Viledon