Power Systems headericon

powersystem

Högpresterande luftbehandlingssystem för energisektorn som skyddar person, produkt och process. Det kan röra sig om allt från att skydda stora roterande maskiner mot slitage, till att skydda omgivningen från emissioner från processen. Emissioner som i detta sammanhang kan utgöras av värme, partiklar, ljud, gaser osv.

Systemen täcker många teknikområden och är oftast helt skräddarsydda och specialanpassade efter specifika behov, krav och standarder.

Applikationsområden

  • Power Gen (PDF)
    Luftbehandlingssystem för roterande maskiner för kraftgenerering med höga krav på tillgänglighet. Gasturbiner, diesel- och gasmotorer, kompressorer och blåsmaskiner har alltid behov av ljuddämpning och ren luft för kylning eller förbränning. Systemen installeras ofta i mycket krävande miljöer där explosionsklassning och brandskydd är en viktig del av funktionen.
  • Marine (PDF)
    Luftbehandlingssystem för roterande maskiner och annan känslig utrustning i marina miljöer, offshore och onshore. Höga krav på tillgänglighet och säkerhet i svåra miljöer med stora mängder vatten och salt.
  • Nuclear Environmental Systems
    Luftbehandlingssystem och produkter för kärnkraftsindustrin med extrema krav på säkerhet och tillgänglighet. Med höga emissions- och personsäkerhetskrav följer höga krav på filtreringsgrad för både partiklar och gaser samt säker hantering vid utbyte av uttjänta filter.