Industriell Ventilation headericon

industriellventilation

Inom industriell ventilation arbetar vi med tre olika typer av filtrering och avskiljning; Oljedimavskiljning för alla typer av oljebemängd industriluft, stoftavskiljning för avskiljning av torra partiklar och gasfiltrering för föroreningar på molekylnivå.

Vi på Filtac AB har många års erfarenhet av hur man dimensionerar och bygger olika typer av anläggningar för att de ska bli funktionella, kostnadseffektiva och miljösmarta. Under snart två decennier har vi tillsammans med våra kunder och konsulter dimensionerat, tillverkat, installerat, validerat och driftsatt kompletta leveranser. Detta tillsammans med den breda erfarenhet vi har gör att vi idag jobbar med allt från produktleveranser till kompletta anläggningar.

Tillsammans med er som kund kartlägger vi arbetsmiljön. Vi gör sedan en analys av era behov för att få så bra och effektiv lösning som möjligt. I allt vårt arbete har vi ett helhetsperspektiv och ett långt drivet miljötänkande.

Vår uppgift är att skydda person, produkt och process.

 

Applikationsområden

 • Oljedimavskiljning (PDF)
  Inom vårt produktprogram finns det allt från mindre avskiljare för installation direkt på maskin eller som centralt placerade enheter för att ta hand om en eller flera produktionsplatser. Vi har många års erfarenhet hur man dimensionerar och bygger olika typer av anläggningar för att de ska bli funktionella, kostnadseffektiva och miljösmarta. Detta tillsammans med vår breda erfarenhet inom oljedimma och oljerök gör att vi idag utifrån de individuella anläggningars olika förutsättningar erbjuder dig som kund ett fungerande skräddarsytt system. Tillsammans med våra kunder och konsulter dimensionerar, tillverkar, installerar, validerar och driftsätter vi kompletta leveranser.
 • MQL (PDF)
  Minimalsmörjning eller MQL är en högteknologisk lösning med att kyla och smörja verktyg och arbetsstycke med en mycket liten mängd finfördelad olja eller oljeemulsion som tillförs med tryckluft. Vi på Filtac har därför identifierat två nya applikationsområden, vilka definieras av kvoten av mängden dränerbar förorening och fasta partiklar. Vi har valt att kalla dem  ”Semi Dry” och ”Medium Wet”. För att kunna möta krav från MQL processer och det faktum att processförutsättningarna kan ändras över tid har Filtac tagit fram Filtac MQL. Filtac MQL kan anpassas efter applikationsområde Semi Dry / Medium Wet / Wet med ett stort antal olika typer av filter och hantering av filtrerat stoft.Dessutom kan Filtac MQL anpassas efter installation om processen skulle förändras. Man kan alltså till en låg kostnad ändra en befintlig enhet och klara av att processen förändras från ”Semi Dry” till ”Medium Wet” eller vice versa. Det enda som behövs är en annan typ av filter och förändring av stofthanteringen. Filtac levererar allt från produkter till nyckelfärdiga anläggningar för MQL processer. Konceptet MQL/MMS är patentsökt av Filtac AB.
 • Stoftfiltrering (PDF)
  Vi erbjuder kvalitetskontrollerade produkter från tyska Freudenberg, vilka ofta av OEM-tillverkare appliceras som original för en säker och ekonomisk drift. Valet av produkter från Freudenberg Viledon baseras på lång erfarenhet där vi kontinuerligt bevisat att valet av rätt produkt ger dig som kund en problemfri säkerställd trygg drift med bästa totalekonomi samt miljömässiga fördelar.
 • Gasfiltrering (PDF)
  Vi har ett komplett sortiment av produkter och system inom gasfiltrering. Vi dimensionerar och utreder behovet individuellt beroende på typ av gas och koncentration.
Behovet av gasfiltrering uppkommer när luftburna föroreningar blir så små i storlek att de i princip kan beskrivas som fria gasmolekyler. I dessa storleksordningar fungerar inte ens de mest sofistikerade partikelfilter (ULPA). Det krävs en helt annan teknik för att fånga upp dessa fria molekyler, adsorption och eller kemisorption.

Magnus Andreasson (Läs mer»)
Affärsområdeschef
Industriell Ventilation
Mobil: 0725 – 27 70 67
magnus.andreasson@filtac.com
Skype