Emission control headericon

Filtac AB säljer och marknadsför produkter och systemlösningar inom luft-, stoft- och vätskefiltrering samt renrumsteknik. Tillsammans med kunden arbetar vi fram rätt design för optimering av kostnad och prestanda.

Vi är specialister på applikationer med höga renhetskrav, där vi på exklusiv basis tillhandahåller produkter och tjänster från marknadsledande partners. Vi producerar även ett kompletterande sortiment av produkter och system, utvecklade i tätt samarbete med dig som kund.

Hög kompetens och servicegrad är nyckelord för oss inom samtliga produktområden. Vår målsättning är att genom ett flexibelt tänkande gemensamt skapa innovativa och kostnadseffektiva lösningar där vi ger ett totalt ansvar. Ditt projekt – Vårt ansvar.